Info@vandervalk-schilders.nl

Privacy- en Cookiebeleid

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Van der Valk Schilder B.V., Jupiter 14, 2685 LR Poeldijk, K.v.K. Haaglanden 27 21 56 01 .

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Definities

 • Privacybeleid: dit privacybeleid;
 • Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
 • Van der Valk Schilders B.V.: dhr. J. Verseveldt, Jupiter 14 2685 LR, Poeldijk;
 • Website: https://www.vandervalk-schilders.nl/.

Algemeen
In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Van der Valk Schilders B.V. de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.
De persoonsgegevens die door Van der Valk Schilders B.V. worden verwerkt zijn [NAW Gegevens, bedrijfsgegevens, (e-mail)adres, telefoonnummer, ip-adres, technische browserinformatie, cookie ID, klik en surfgedrag, enz.].

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Van der Valk Schilders B.V. verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Van der Valk Schilders B.V. heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Van der Valk Schilders B.V., een bestelling bij Van der Valk Schilders B.V. te doen, of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de (toekomstige) nieuwsbrief van Van der Valk Schilders B.V..
Van der Valk Schilders B.V. gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Van der Valk Schilders B.V. heeft verstrekt:

 • Het verlenen van toegang tot onze website;
 • Als de Gebruiker Van der Valk Schilders B.V. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Van der Valk Schilders B.V. de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 • Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
 • Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de (toekomstige)nieuwsbrief, dan zal Van der Valk Schilders B.V. de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Op de Website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten invloedsfeer van Van der Valk Schilders B.V.
 • Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Van der Valk Schilders B.V. kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Van der Valk Schilders B.V adviseert de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Van der Valk Schilders B.V. kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Van der Valk Schilders B.V. die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met de heer J. Verseveldt.

Minderjarigen
In sommige gevallen vraagt Van der Valk Schilders B.V. expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Van der Valk Schilders B.V.. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Van der Valk Schilders B.V. verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

Doorgifte aan derden
Van der Valk Schilders B.V. zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Van der Valk Schilders B.V. voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Van der Valk Schilders B.V. een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen ; of
 • Van der Valk Schilders B.V. op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Cookies
Van der Valk Schilders B.V. maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Van der Valk Schilders B.V. gebruikt de cookies verder voor traffic analyse. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.
Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat de computer een cookie ontvangt kunnen bij de "Help"-functie op de werkbalk van de browser van een computer de instellingen van een computer worden gewijzigd. Sommige functies op de Website werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen. Indien de Gebruiker hierover meer informatie wenst, kan hij of zij contact opnemen met de heer J. Verseveldt.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.
Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Van der Valk Schilders B.V. bereiken op [e-mailadres + postadres Verantwoordelijke].
Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@vandervalk-schilders.nl.

Bewaartermijn
Als u het contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Tenzij Van der Valk Schilders B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging
Van der Valk Schilders B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in het Privacybeleid
Van der Valk Schilders B.V. behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Van der Valk Schilders B.V. adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.